VitaNeral

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

„VitaNeral– NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

 1. A játék szervezője

  1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Domo-Vitapro Kft. (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
  A Szervező adatai:
  Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Százszorszép u. 15.
  Cégjegyzékszám: 13-09-210858
  Adószám: 29134636-2-13
  Képviselő: Domonkos Zsolt
  Telefonszám: 06-70-948-0458
  honlap: https://vitaneral.hu

  1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

  1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

  1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a termék Instagram oldalán kerül sor.

 2. 2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

  2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki – az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, – elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket, – a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

  2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói).

 3. A játék időtartama

  3.1 A játék 2022. december 01-én kezdődik és 2023. január 31-ig tart.
  A 2022. december 01. napja előtt és 2023. január 31. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.

 4. A Nyereményjáték leírása

  4.1 Kizárólag a vitaneral.hu oldalon történő 18.000 Ft felett történő vásárlással lehet részt venni a Nyereményjátékban.

  4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2022. december 01. – 2023. január 31.) Dr.Vit vagy VitaNeral terméket vásárol legalább 18.000 Ft felett, majd az automatikusan kiküldött sorsjegyet megőrzi és a sorsolás alkalmával kihúzott sorszám párját fel tudja mutatni.

  4.3 A sorsolást követően a kihúzott sorszám nyertese fel kell vegye a kapcsolatot a Szervezővel privát üzenetben az Instagram oldalán.

  4.4 Amennyiben a Résztvevő 3 napon belül nem jelentkezik, a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül és új sorsolásra kerül sor.

  4.5 Egy sorsjegy csak egyszeri alkalommal kerül kisorsolásra.

  4.6 A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény átadásáig meg kell őriznie a sorszámot igazoló sorsjegyet, amely alapján a nyereményjátékban részt vesz és ezzel igazolnia kell a hitelességét.

 5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

  5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki:

  – 4 db Smoothie készítő

  – 2 db Air Fryer

  – 3 db Rizsfőző

  – 3 db Xiaomi aktivitásmérő

  – 1 db Turmixgép

  – 3 db Vezeték nélküli fülhallgató

  5.2 A sorsolás helyszíne: Dr.Vit Nutrition/VitaNeral instagram oldalon

  5.3 A sorsolás élő közvetítéssel, kézi sorsolással történik.

  5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

  5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

  5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

  5.7 A sorsolást követő egyeztetés után a Szervező vállalja a nyeremény egyszeri házhozszállítását.

  5.8 Amennyiben a Nyertes 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

  5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

  5.10 A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

  5.11 A Nyertesnek a Szervező kérésére a sorsjegy bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek

  5.12 A hamisított vagy manipulált sorsjegyek a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő sorsjegyek érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

  5.13 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

  5.14 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

  5.15 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 6. Tartaléknyertes

  6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

  6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

 7. Adózás
  7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.

  7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).

 8. Egyéb rendelkezések

  8.1 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.

  8.2 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.